Revitalizujúce pasty

 

Kovové epoxidové pasty sú veľmi dôležité spojivo, ktoré poznáme aj pod názvom „tekutý kov, super kov alebo studené zváranie“.

Ako už z názvov vyplýva, táto dvojzložková zmes živice (základ) a tužidla (reaktora) nám dáva neskutočné možnosti použitia. SpoločnosÈ NALMAT ich vyrába v malých baleniach a sú používané na opravu komplikovaných poškodení mechanických prístrojov a častí bez nutnosti ich rozobratia. Šetria čas, zdravie a peniaze.

 

E-020 Epoxidová hliníková pasta

e-020

Vytvorená na veľmi drahé opravy poškodených mechanických častí a priemyselných zariadení ako sú zlomeniny, praskliny napr. prasknutá hlava a blok motora, palivovej nádrže, chladiča, olejovej vane a pod. Obsahuje sklené vlákna, ktoré odolávajú voči prasknutiu.

Doba tuhnutia: 2 h

Plne vytvrdnutý: po 24 h

Teplotná odolnosť: -40 °C do +120 °C

Pevnosť v šmyku: 11 Mpa

 

Balenie: 80 g, 500 g

 

E-433 Epoxidová pasta na kov

e-433

Vytvorená na veľmi drahé opravy mechanických častí a priemyselných zariadení poškodených trením, napadnutých koróziou, kavitáciou, eróziou, napr. hriadele, čapy ložísk, rotory a pod. Obsahuje grafit, ktorý zaručuje samomazanie.

Doba tuhnutia: 2 h

Vytvrdnutý: po 24 h

Teplotná odolnosť: -40 °C do +120 °C

Pevnosť v šmyku: 11 Mpa

 

Balenie: 100 g, 500 g

 

 

E-532 Epoxidová pasta hydraulická

e-532

Pasta obsahuje sklené vlákno – je vytvorená na opravy únikov v tlakových potrubiach. Obsahuje prísady, ktoré absorbujú vodu. Je nezameniteľná v baníctve. Náhradza zváranie.

Doba tuhnutia: 2 h

Plne vytvrdnutý: po 24 h

Teplotná odolnosť: -40 °C do +120 °C

Odolnosť voči tlaku: až do výšky 40 Atm

 

Balenie: 100 g

 

Hľadať