Hydroizolácie

 

Universal bonding agent

(Univerzálny náter)

univ agent

- interiér, exteriér

- hydroizolačná vrstva

- penetrácia 1 : 7

- prísada zlepšujúca fyzické vlastnosti zhotovených podkladov

Oblasť použitia:

- Odporúča sa používať najmä tam, kde sa vyžaduje zvýšená nepriepustnosť pre vodu

- používa sa na výrobu betónu a omietok s nízkym stupňom pohlcovania vody

- pre zamedzenie prašnosti povrchu a zvýšenie priľnavosti k podkladu

- pre vytvorenie adhézneho mostíka

- penetrácia

- hydroizolačný náter

Druh výrobku:

Biela polymérová prísada na báze styrén - butadién. Dobre na seba viaže frakcie plnív pre výrobu betónu a omietok. Je možné ho použiť ako hĺbkovú penetráciu, ale tiež pre utesnenie povrchu, pre zamedzenie prašnosti atď. Ďalej je možné použiť produkt ako prímes pre zlepšenie fyzickej a mechanickej sily vrátane lepšej priľnavosti k substrátom, zníženého rizika vlnenia podkladových vrstiev, zvýšenej flexibility, väčšej odolnosti voči vede a mrazu v prípade cemento - pieskových mált napr. vyrovnávacích poterov a omietok.

Balenie: 5 L

Hľadať