Nivelačné hmoty

 

Dunlop Level 200

(Pre podlahové vykurovanie)

dunlop jpg

Pevnostná, flexibilná cementová prášková zmes pre vytváranie rovných a pevných povrchov. Pre interiér. Pre hrúbku vrstvy 0,5 - 20 mm v jednom pracovnom kroku. Bez pnutia či objemových zmien. Pre podlahové vykurovanie. Pevnosť v tlaku po 28 dňoch >30 Mpa. Nastaviteľná kremičitým pieskom.

Prechodné po 3 hodinách.

Balenie: 25 kg

Hľadať